Home

Vrouwen Contact Castricum

Vrouwen Contact Castricum (ook wel afgekort tot VCC) is een vereniging voor vrouwen. De vereniging heeft geen levensbeschouwelijke of partijpolitieke uitgangspunten en stelt zich ten doel in ruime zin contacten te bevorderen tussen vrouwen. 
De vereniging organiseert allerlei activiteiten waaraan leden kunnen deelnemen. Er zijn culturele activiteiten zoals excursies en bezoeken aan  musea. Daarnaast  worden er lezingen en cursussen georganiseerd. Er zijn leeskringen en er is een groep vrouwen die regelmatig samen uit eten gaat en er zijn gezamenlijke koffie-ochtenden. Bij voldoende belangstelling kunnen nieuwe activiteiten worden gestart in overleg met het bestuur. Elk initiatief daartoe wordt op prijs gesteld.

Bij activiteiten buiten Castricum wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.

De vereniging Vrouwen Contact Castricum heeft een eigen blad, INFO, dat 8 maal per jaar verschijnt. Hierin wordt verslag gedaan van eerder georganiseerde activiteiten en worden nieuwe activiteiten aangekondigd. Een overzicht van onze activiteiten is ook te vinden in de agenda op deze website. Informatie om aan te melden voor een activiteit is echter uitsluitend terug te vinden in ons blad INFO dat al onze leden gratis ontvangen.

Aansprakelijkheid:
Leden van het VCC en belangstellenden die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten, doen dit voor eigen risico. De vereniging is dus niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.