Home

Het coronavirus. Stand van zaken VCC-activiteiten, d.d. 28 november 2021

De dreiging van het coronavirus neemt helaas fiks toe. Gelukkig is het op dit moment nog mogelijk om onder strikte voorwaarden activiteiten overdag te organiseren. Vrouwen Contact Castricum biedt een aantal activiteiten aan die overdag plaatsvinden waar de coronavoorschriften gevolgd kunnen worden. Kijk voor een actueel overzicht van de activiteiten die door VCC georganiseerd worden in onze agenda.
Bij vragen over een bepaalde activiteit kan eventueel gebeld worden met de betreffende co√∂rdinator. E-mailadressen en/of telefoonnummers staan vermeld op de laatste pagina’s van INFO.


Vrouwen Contact Castricum

Vrouwen Contact Castricum (ook wel afgekort tot VCC) is een vereniging voor vrouwen. De vereniging heeft geen levensbeschouwelijke of partijpolitieke uitgangspunten en stelt zich ten doel in ruime zin contacten te bevorderen tussen vrouwen. 
De vereniging organiseert allerlei activiteiten waaraan leden kunnen deelnemen. Er zijn culturele activiteiten zoals excursies en bezoeken aan  musea. Daarnaast  worden er lezingen en cursussen georganiseerd. Er zijn leeskringen en er zijn wandel- en fietsclubs, er is een groep vrouwen die regelmatig samen uit eten gaat, er zijn koffie-ochtenden en er is een handwerkgroep. Bij voldoende belangstelling kunnen nieuwe activiteiten worden gestart in overleg met het bestuur. Elk initiatief daartoe wordt op prijs gesteld.

Bij activiteiten buiten Castricum wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.

De vereniging Vrouwen Contact Castricum heeft een eigen blad, INFO, dat 8 maal per jaar verschijnt. Hierin wordt verslag gedaan van eerder georganiseerde activiteiten en worden nieuwe aangekondigd.

Aansprakelijkheid:
Leden van het VCC en belangstellenden die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten, doen dit voor eigen risico. De vereniging is dus niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.