Home

Het Coronavirus. Stand van zaken VCC-activiteiten, d.d. 29 juli 2021

Nu de dreiging van het coronavirus eindelijk definitief lijkt af te nemen, pakt Vrouwen Contact Castricum een aantal activiteiten weer op. Een actueel overzicht van de activiteiten die door VCC georganiseerd worden is te vinden in onze agenda. Maar er staat nog meer in de planning (bijv. lezingen over Verdi en de Russische vrouw, cursussen over de Weense Klassieken en Moderne Kunst in Amerika, en een kerstviering. Zodra data en locaties hiervan bekend zijn, worden ook deze activiteiten opgenomen in de agenda.
Bij vragen over een bepaalde activiteit kan eventueel gebeld worden met de betreffende co√∂rdinator. E-mailadressen en/of telefoonnummers staan vermeld op de laatste pagina’s van INFO.
We hopen jullie in de komende maanden weer ergens te treffen bij een van onze activiteiten!Vrouwen Contact Castricum

Vrouwen Contact Castricum (ook wel afgekort tot VCC) is een vereniging voor vrouwen. De vereniging heeft geen levensbeschouwelijke of partijpolitieke uitgangspunten en stelt zich ten doel in ruime zin contacten te bevorderen tussen vrouwen. 
De vereniging organiseert allerlei activiteiten waaraan leden kunnen deelnemen. Er zijn culturele activiteiten zoals excursies en bezoeken aan  musea. Daarnaast  worden er lezingen en cursussen georganiseerd. Er zijn leeskringen en er zijn wandel- en fietsclubs, er is een groep vrouwen die regelmatig samen uit eten gaat, er zijn koffie-ochtenden en er is een handwerkgroep. Bij voldoende belangstelling kunnen nieuwe activiteiten worden gestart in overleg met het bestuur. Elk initiatief daartoe wordt op prijs gesteld.

Bij activiteiten buiten Castricum wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer.

De vereniging Vrouwen Contact Castricum heeft een eigen blad, INFO, dat 8 maal per jaar verschijnt. Hierin wordt verslag gedaan van eerder georganiseerde activiteiten en worden nieuwe aangekondigd.

Aansprakelijkheid:
Leden van het VCC en belangstellenden die deelnemen aan door de vereniging georganiseerde activiteiten, doen dit voor eigen risico. De vereniging is dus niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.