Excursies

Vanaf september t/m mei, december uitgezonderd, organiseert de excursiecommissie voor onze leden een gezellige dag op stap. Er wordt hoofdzakelijk met het openbaar vervoer gereisd. Eén keer per jaar wordt een bustocht georganiseerd. Voor de excursies wordt een financiële bijdrage gevraagd. Meer informatie vinden leden in het verenigingsblad de INFO. Geplande excursies staan vermeld in de agenda op deze website.