Info: het verenigingsblad

Het VCC verspreidt 8 keer per jaar een INFO onder de leden, waarin opgenomen de maandagenda, verslagen van de activiteiten en andere wetenswaardigheden. De INFO wordt samengesteld door Anita Koeman, naar wie kopij kan worden gestuurd. E-mail-adres: info@vccastricum.nl

Als men een INFO wenst te ontvangen, kan men zich richten tot het secretariaat: secretaris@vccastricum.nl of ledenadministratie@vccastricum.nl.

De INFO is uitsluitend beschikbaar op papier in verband met privacywetgeving.