Leeskring

Het VCC heeft twee leeskringen. Op elke 3e maandagochtend van de maand (van 10.00 tot 12.00 uur) en op elke 2e maandagmiddag van de maand (van 14.00-16.00 uur). Doorgaans komt iedere leeskring 1 maal per maand bij elkaar. Iedere leeskring bepaalt zelf of er een pauze wordt ingelast tijdens de vakantiemaanden.

Iedere leeskring maakt zijn eigen keuze van de te lezen boeken uit de collectie boeken van de bibliotheek via Mijnleesclub.nl, een platform voor leesclubs uit o.a. Noord-Holland. Zij zetten, tegen een tevoren vastgesteld tarief, elke maand koffer klaar in de bibliotheek met daarin 7 exemplaren van de boeken die de leeskring voor die maand heeft besteld.

Een leeskring bestaat uit maximaal 7 deelnemers. De leden komen bijeen bij een van de leden thuis. Bij toerbeurt is er een de gastvrouw. Ook de rol van gespreksleider wordt bij toerbeurt ingevuld. Met behulp van vragenkaartjes (bijv. op basis van discussievragen aangeleverd door Mijnleesclub.nl) ontstaan vaak hele interessante gesprekken.

Leden kunnen zich aanmelden voor een van de bestaande leeskringen. Als er geen plaats vrij is in de bestaande leeskringen kan (bij voldoende aanmeldingen) een nieuwe groep worden gestart.

Voor verdere informatie kunnen leden de INFO raadplegen.