Lidmaatschapsvoorwaarden

Vrouwen Contact Castricum ontplooit allerlei activiteiten met haar leden. Leden en belangstellenden die deelnemen aan door de Vereniging georganiseerde activiteiten, doen dit altijd voor eigen risico. De vereniging is dus niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook. VCC adviseert mensen die deelnemen aan activiteiten (o. a. fiets- en wandelactiviteiten) een particuliere WA-verzekering af te sluiten.

Van (nieuwe) leden wordt verwacht dat zij tijdig de contributie voldoen: binnen 6 weken na aanmelding of voor 15 februari van het betreffende kalenderjaar.