Lezingen

Vrouwen Contact Castricum organiseert (overdag) lezingen en cursussen. Welke dat zijn, ziet u in onze agenda.

Deze lezingen en cursussen zijn als regel alleen toegankelijk voor leden. Als na het verstrijken van de aanmeldingsdatum het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt, kunnen ook niet-leden deelnemen. Hierover wordt een bericht geplaatst in het verenigingsblad, INFO, en/of de plaatselijke krant, De Castricummer.